Master student​:

-------------------------------------------------------------------------------------​--------------


Han CUI (Sam)


RI: Brain control of social cognition

Email: cuihan.uestc@outlook.com


Yixu Zeng(Zoey)


RI : Cognitive neuropsychology

Emai: zengyixu.uestc@outlook.com